Iran

دلار در ایران، وضع بازار چقدر آشفته است؟

در دو هفته اخیر، اعتراض‌ها در ایران، با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد همراه بوده است. قیمت دلار نسبت به روز قبل از آغاز اعتراض‌ها کمتر از ٢٠٠ تومان افزایش یافته است و از حدود ۴۲۰۰ تومان در ششم دی به حدود ۴۴۰۰ تومان در بازار امروز (پنجشنبه 21 دی) رسیده است.

سوال اینجاست که با توجه به بازار پرنوسان سال‌های اخیر ارز در ایران، قیمت دلار در چند روز اعتراض‌های خیابانی که در حدود ٩ سال اخیر بی‌سابقه بود، تا چه حد متلاطم بوده است؟

قیمت دلار بازار آزاد در فاصله هفت تا ٢١ دی، یعنی قبل و بعد از اعتراض‌ها، ۴/۵ درصد (حدود ٢٠٠ تومان) گران شده است. میزان نوسان هم حدود ٦٠ تومان بوده است. برای مقایسه، در دوره مشابه ماه قبل، میزان افزایش قیمت و نوسان، نصف این دوره بوده است.

با این توضیح که، نوسان اینجا به معنی، متوسط میزان بالا و پایین رفتن قیمت‌ها برحسب تومان، در یک دوره مشخص است. این معیار می‌تواند تا حدودی به معنی خطر سرمایه‌گذاری و تلاطم بازار باشد.

اما روند تغییر قیمت‌ها از آغاز سال جاری، نشان می‌دهد که دلار به طور مداوم درحال گران شدن بوده است و از آغاز سال تا قبل از اعتراض‌ها، ۱۲ درصد یا حدود ۴۳۰ تومان گران شده بود (از ۳۷۵۰ به ۴۱۸۰ تومان). البته شیب صعود قیمت‌ها در دوران اعتراض‌ها حدودا دوبرابر شده است.اما این نوسان، در برابر نوسان قیمت دلار، از اواخر ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ناچیز است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است در این دوره که همزمان با تحریم‌های نفتی علیه ایران بود، قیمت دلار حدود سه برابر شد، و نوسان قیمت در این دوران بیش از ۷۰۰ تومان بود. از آن دوران به بعد، با آنکه قیمت دلار، همچنان رشد کرده اما نوسان به نسبت آن دوره بحرانی، ناچیز بوده است.

bbc