World

دولت استرالیا در باره شکنجه در زندان نوجوانان تحقیق می‌کند

don-dale-abuse-report-persian-herald-australia

دولت استرالیا به دنبال پخش مستندی در باره حمله نگهبانان زندان به زندان نوجوانان و استفاده آنها از گاز اشک‌آور، دستور تحقیق در این باره را صادر کرده است.

در این مستند گروهی پسر نوجوان در سلول‌شان نشان داده می‌شوند که به سویشان گاز اشک‌آور پرتاب شده است.

این مستند، حمله به زندانیان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت در سرزمین شمالی، از مناطق فدرال استرالیارا نشان می‌دهد.

این مستند توسط تلویزیون دولتی استرالیا پخش شده و در آن مواردی آزار و اذیت کودکان در سرزمین شمالی، از مناطق فدرال استرالیا نشان داده می‌شوند.

این مستند نشان می‌دهد که به زندانیان نوجوان این زندان گفته می‌شود لخت شوند. یکی از آنها را از گردن گرفته و به داخل سلول هل می‌دهند و کیسه‌ای روی سر زندانی نوجوان ۱۳ ساله دیگر کشیده و او را برای دو ساعت روی یک صندلی می‌بندند.

مالکولم ترنبال، نخست‌وزیر استرالیا گفته است که از دیدن این تصاویر که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ گرفته شده، وحشت کرده است.

سرزمین شمالی در استرالیا دارای نرخ بالای جرم و جنایت در این کشور است.

دادستان سرزمین شمالی به دنبال پخش این مستند از مسئولیت نظارت بر امور زندان‌ها برکنار شده است.

 

bbc