World

دولت سوریه به استفاده از گاز کلر در حلب متهم شد

persian-herald-Australia_kabul_attack_

نیروهای دولتی سوریه متهم شده اند حومه شهر حلب را با بشکه های گاز کلر بمباران کرده و ۸۰ نفر را زخمی کرده اند.

داوطلبانی که در این منطقه کمک امدادی می رسانند می گویند پس از حمله هلی کوپترها در ناحیه السکری مردم با مشکلات تنفسی روبرو شدند.

این گزارش ها به طور مستقل قابل تایید نیست اما تحقیقات سازمان ملل در ماه اوت نشان می داد که دولت در حداقل دو مورد از گاز کلر استفاده کرده است.

دولت سوریه همواره استفاده از سلاح های شیمیایی را تکذیب کرده است.

ابراهیم الحج مامور امداد در گروه “دفاع مدنی سوریه” گفت او به فاصله کوتاهی پس از حمله هلی کوپترها با بشکه های به گفته او حاوی ۴ سیلندر کلر به محل رسید.

“دفاع مدنی سوریه” که یک تیم واکنش اضطراری در نواحی تحت کنترل مخالفان است در فیسبوک ویدئویی از کودکان مضطرب با ماسک های اکسيژن منتشر کرده است.

همین گروه بود که دولت را به حمله مشابه دیگری در ماه اوت متهم کرد.

  

در مقابل روسیه، که متحد دولت سوریه است، شورشیان را به شلیک گلوله های حاوی “گاز سمی” به سوی نواحی تحت کنترل دولت در حلب متهم کرده است.

گاز کلر یک ماده متداول صنعتی است اما استفاده از آن در تسلیحات از سوی کنوانسیون سلاح های شیمیایی منع شده.

سازمان ملل روز سه شنبه گفت که یک تنفس کوتاه در نبردها برای غیرنظامیان در اوایل سال جاری اکنون جای خود را به از سرگیری نبردهای حتی بی رحمانه تر داده است.

این سازمان در دوازدهمین گزارش خود در مورد سوریه نوشت که وقفه در خصومت ها در فوریه اجازه ارسال کمک به بعضی شهرها را داده بود اما این وقفه بیش از چند هفته نپایید.

این گزارش می گوید که ۶۰۰ هزار سوری اکنون در نواحی تحت محاصره زندگی می کنند و ۳۰۰ هزار نفر دیگر در شهر حلب به تله افتاده اند.

گزارش شد که نیروهای دولتی سوریه روز یکشنبه بخش هایی از شهر حلب که ماه پیش به دست شورشیان افتاده بود را گرفته اند، و بار دیگر محله های شرقی شهر را تحت محاصره قرار داده اند.

ناظران گفتند که نیروهای دولتی دو مرکز آکادمی نظامی در راموش در جنوب شهر را گرفتند و یک خط تدارکی که شورشیان اخیرا ایجاد کرده بودند را قطع کردند.

bbc