Afghanistan

رئیس جمهوری افغانستان به امارات متحده عربی رفت

محمد اشرف غنی-Persian-Herald-News-Australia

دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور برای دیدار با مقامات امارات متحده عربی در راس یک هیات عالی رتبه عازم این کشور شده است.

این سفر عصر روز، پنجشنبه ۲۰ جوزا (خرداد) انجام و مدت آن یک روز اعلام شده است.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان افزوده است که در جریان این سفر آقای غنی با رئیس امارات و سایر مقامات عالی رتبه امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد.

هدف این سفر گسترش همکاری‌های اقتصادی به شمول جذب سرمایه‌گذاری این کشور در بخشهای مختلف از جمله زراعت و آب عنوان شده است.

رهبران دولت وحدت ملی تلاش دارند که با مشارکت بخش خصوصی بتوانند سرعت رشد اقتصادی را در این کشور شتاب بخشند. آقای غنی در آغاز کار دولت، به بخش خصوصی گفته بود که ۳۰ درصد از وقت خود را صرف این بخش خواهد کرد.

جلب سرمایه‌های داخلی و علاوه بر آن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سایر کشورهای منطقه، بخصوص چین و کشورهای عربی از طرح‌هایی است که رهبران دولت وحدت ملی به آن امید دارند.

آقای غنی حلقه دوم سیاست خارجی خود را کشورهای اسلامی خوانده است.

او در زمانی که وزیر مالیه افغانستان بود نیز از نقش کم‌رنگ کشورهای اسلامی در بازسازی افغانستان انتقاد می‌کرد.

bbc