World

راه‌آهن فرانسه به پرداخت ۱۵۰ میلیون یورو غرامت به کارگران مراکشی محکوم شد

sncf-france-persian-heraldدادگاهی در فرانسه به راه‌آهن دولتی این کشور دستور داده است تا بابت تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا به کارگران مراکشی به آنها ۱۵۰ میلیون یورو (۱۶۹ میلیون دلار) غرامت بپردازد.

یکی از وکلای این کارگران به خبرگزاری فرانسه گفته است که آنها نسبت به همکاران فرانسوی خود کمتر مزایا دریافت می‌کردند و به همین دلیل دادگاه رسیدگی به امور کارگران این حکم را صادر کرده است.

به گفته این وکیل مدافع دادگاه در حکم خود دستور داده است تا به هر یک از کارگران مراکشی به طور متوسط ۲۰۰ هزار یورو غرامت پرداخت شود.

دادگاه گفته است که راه‌آهن دولتی فرانسه با محدود کردن فرصت‌های ارتقای شغلی و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی کمتر، نسبت به این کارگران تبعیض قائل شده است.

این پرونده ۸۰۰ کارگر مراکشی را پوشش می‌دهد که در دهه ۷۰ میلادی برای ساخت و نگهداری از راه‌آهن دولتی فرانسه شروع به کار کردند، اما قرارداد کاری آنها مانند همکاران فرانسوی خود بر اساس قوانین این شرکت تنظیم نشده بود.

آنها پیمانکاران خصوصی بودند و بنابر این دارای رتبه شغلی “کارگر راه‌آهن” نبودند. حتی آن دسته از کارگران که بعدها ملیت فرانسوی و قراردادهای دائمی دریافت کردند، از این شکایت داشتند که فرصت‌های ارتقای شغلی آنها محدود بوده است.

بیشتر این کارکنان بازنشسته شده‌اند و نسبت به همکاران فرانسوی خود حقوق بازنشستگی و مزایای بهداشتی به مراتب کمتری دریافت می‌کنند.

راه آهن دولتی فرانسه تا یک ماه فرصت دارد تا علیه این حکم درخواست تجدید نظر کند.

bbc