Iran

رد قانون حمایت از امر به معروف ونهی از منکر توسط شورای نگهبان

امر به معروف و نهی از منکر-persian herald

شورای نگهبان قانون اساسی در ایران طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را که در مجلس تصویب شده بود خلاف قانون اساسی دانسته و با رد کردنش آن را به مجلس برگرداند.

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۱۳ دی در نشست خبری گفت که شورای نگهبان در نامه‌ای ۱۴ مورد از ایرادات طرح را برای مجلس فرستاده است.

این طرح مهر ماه در مجلس به تصویب رسید.

در صورت تایید این طرح، ممانعت از “امر به معروف و نهی از منکر” برای همه افراد و نهادها غیرقانونی می‌شد. همچنین مطابق آن در صورت بروز درگیری در این زمینه، کسانی که علیه امر به معروف‌کنندگان اقدامی کنند باید به اشد مجازات می‌رسیدند.

به سازمان بسیج هم این وظیفه داده می‌شد که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند.

همچنین مطابق بخشی از این طرح، این اختیار به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر داده می‌شد که برای تجمع‌ علیه “منکرهای موجود در جامعه” مجوز صادر کند.

به هنگام بحث مجلس درباره این طرح برخی از مقام‌ها با آن مخالفت کردند. این انتقاد مطرح بود که با اجرای این طرح تداخل وظایف بین نهادهای مختلف به وجود می‌آید.