Iran

روحانی خواستار به رسمیت شناختن مذاهب مختلف اسلامی از دوره دبستان شد

Hassan-Rohani-persian-herald

حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است: “باید از همان کتاب‌های دوره دبستان به فرزندانمان بیاموزیم که یکدیگر را به رسمیت بشناسند و مذاهب مختلف را به عنوان شاخه‌های یک درخت واحد ببینند و این دیدگاه را به دانشگاه‌‌ها، حوزه‌ها و مدارس دینی نیز نشر دهیم.”

آقای روحانی در سخنانی در چهارشنبه ۱۷ دی (۷ ژانویه) تاکید کرد: “اگر تعدادی از مذاهب را در مسیر اهداف و تعداد دیگری از مذاهب را در مسیر معکوس و به سمت دوری از هدف تلقی کنیم، وحدت حاصل نخواهد شد.”

اظهارات رئیس دولت یازدهم، در جریان یک سخنرانی “کنفرانس وحدت اسلامی” در تهران بیان شده که وی در آغاز آن تاکید کرده است: “برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌ها به تنهایی قادر به تبدیل تفرقه در دنیای اسلام به وحدت نیستند”‌.

توصیه حسن روحانی در مورد به رسمیت شناختن مذاهب مختلف از دوره آموزش دبستانی، در شرایطی بیان شده که کتاب های درسی سیستم آموزش و پرورش سراسری ایران، عمدتا بر مبنای باورهای یکی از مذاهب اسلام (شیعه دوازده امامی) تهیه می‌شوند.

در ایران، برای دانش آموزان مسیحی، کلیمی و زرتشتی، امکان امتحان دادن درس “تعلیمات دینی” بر مبنای باورهای دینی خود وجود دارد و دانش آموزان سنی نیز، می‌توانند موضوعات محل اختلاف با شیعه (همچون “امامت”) را بر مبنای آموزه های مذهبی خود امتحان بدهند. با وجود این، دروس سایر دانش آموزان و فضای عمومی آموزش و پرورش ایران بر مبنای اثبات بر حق بودن مذهب شیعه دوازده امامی نسبت به سایر مذاهب قرار دارد.

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانی امروز خود گفته است: “برای رسیدن به وحدت باید همه ساز و کارها را در مسیر وحدت به کار بگیریم و مثلاً اگر شبکه‌ای رادیویی یا تلویزیونی به نام دفاع از اهل سنت و شیعه در برابر مذهبی دیگر ایستاد، و اگر کسی به نام دفاع از مقدسات مذهبی به مقدسات مذهب دیگری توهین کرد، باید با صدای واحد آن را محکوم کنیم.”

از آغاز روی کار آمدن حسن روحانی، وزارت اطلاعات ایران با تعدادی از شبکه های تبلیغی شیعه که به مقدسات اهل سنت توهین می کردند، برخورد و دست اندرکاران آنها را بازداشت کرده است.

آقای روحانی افزوده است: “معنی وحدت این نیست که مذاهب مختلف دست از مناسک خود برداشته و بر طبق فقه خود عمل نکنند.”

اهل سنت ایران از مدت های پیش خواستار برابری در عمل به مناسک مذهبی خود بوده اند. اعضای اقلیت سنی، از جمله به محدودیت هایی همچون محرومیت از داشتن مسجد در پایتخت ایران و نیز محدودیت در برگزاری نماز اعیاد اسلامی در شهرهای بزرگ انتقاد داشته اند.

رئیس جمهور در سخنرانی امروز، همچنین در اشاره ای به وضعیت اقلیت های سنی و شیعه در کشورهای اسلامی، گفته است که در این کشورها “همه مذاهب باید در حکومت شریک باشند”.

bbc