Iran

روحانی سه زن را معاون و دستیار خود کرد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، سه زن را به عنوان معاون و دستیار خود در دولت جدید معرفی کرده است.

آقای روحانی امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد در حکم‌هایی جداگانه معصومه ابتکار را به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی را به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور و شهیندخت مولاوردی را به سمت دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب کرد.

خانم ابتکار که در دولت قبل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود، در دولت دوازدهم جانشین شهین‌دخت مولاوردی می‌شود که معاونت زنان را بر عهده داشت.

لعیا جنیدی که برای نخستین بار در دولت حضور خواهد داشت، جانشین مجید انصاری، معاون سابق حقوقی رئیس جمهور می‌شود.

خانم جنیدی که به عنوان دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران است پیشتر مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم بود.

خانم مولاوردی در دولت دوازدهم جانشین الهام امین‌زاده می‌شود که حدود یک سال دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بود.

انتصاب‌های جدید یک روز بعد از معرفی وزرای پیشنهادی آقای روحانی به مجلس صورت گرفته است.

نبود زنان در میان وزرای پیشنهادی باعث انتقادهایی از آقای روحانی شده بود.

در کابینه قبلی آقای روحانی هم زنان جایی نداشتند و سه معاونت ریاست جمهوری به عهده زنان بود؛ معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بودند.

پیش از آن در دولت قبلی الهام امین‌زاده معاونت حقوقی را بر عهده داشت که در تیر ماه ۱۳۹۵ مجید انصادی جای او را گرفت.

تنها زنی که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به مقام وزارت رسیده مرضیه وحید دستجردی است که در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، وزیر بهداشت و درمان بود.

bbc