Sport, Sport Iran

روسای هیات‌های کشتی سراسر ایران به حمایت از رسول خادم استعفا دادند

یک روز پس از استعفای رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، روسای تمامی هیات‌های کشتی ایران هم به حمایت از او استعفا داده‌اند. بحران در مدیریت کشتی که ورزش اول ایران محسوب می‌شود منجر به درخواست برگزاری مجمع اضطراری فدراسیون کشتی این کشور شده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز پنجشنبه (دهم اسفند – اول مارس) ضمن اعلام این خبر به نقل از حسین مرعشیان، رئیس هیات کشتی استان خوزستان نوشته روسای هیات های کشتی طی درخاوستی کتبی به رضا لایق، دبیر فدراسیون کشتی و دبیر مجمع این فدراسیون، از وزیر ورزش کشور که همزمان ریاست مجمع فدراسیون کشتی را هم بر عهده دارد، بخواهد که برای رسیدگی به رویدادهای اخیر جلسه فوق العاده‌ای ترتیب دهد.

رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایرانو از قهرمانان خوش نام این رشته، چند روز پس از انتقادشدید از سیاست پنهانکاری در رو در رو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی از سمت خود کناره‌گیری کرد.

آقای خادم در متنی که در سایت فدراسیون کشتی ایران منتشر شده نوشته بود در انتخابات برای تعیین رئیس فدراسیون شرکت کرده تا بتواند یک دوره دیگر برای کشتی کشورش کار کند، “اما گویا نمی‌شود.”

رئیس مستعفی فدراسیون کشتی همچنین نوشته است “در مصاف با ناسازگاری‌های روزگار، اهل وادادن و قهر و آشتی” نیست ولی در عین حال افزوده “نمی‌توانم به کشتی دروغ بگویم.”

رئیس فدراسیون کشتی ایران گفته بود “اگر سیاست ایران به رسمیت نشناختن اسرائیل و روبرو نشدن با ورزشکاران آن است، “پس پنهانی به حریف پیشین باختن و برای تهیه گواهی بیماری یا ضرب‌خوردگی، به درمانگاه‌ها و پزشکان در خارج از کشور مراجعه کردن چه معنایی دارد؟”

دیروز (چهارشنبه) همچنین خبرگزاری مهر گزارش کرد که اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران هم در حمایت از رسول خادم به طور جمعی استعفا دادند.

bbc