World

زنان غربی در داعش چه نقشی ایفا می‌کنند؟

زنان غربی در داعش -Persian Herald

گزارش یک موسسه تحقیقاتی غربی خاطرنشان می‌کند که بیش از ۵۰۰ زن از کشورهای اروپای غربی به نیروهای داعش در سوریه و عراق پیوسته‌اند.

این گزارش که به نظر می‌رسد اولین تحقیق جامع در باره زنان جهادی باشد، توسط موسسه گفت‌و‌گوی استراتژیک انجام گرفته است.

این گزارش می‌گوید ۵۵۰ زن از کشورهای اروپای غربی به نیروهای دولت اسلامی که بخش بزرگی از سوریه و مناطقی در عراق را در اشغال خود دارند، پیوسته‌اند.

چرا زنان مسلمان کشورهای غربی به گروه دولت اسلامی می‌پیوندند؟ تحلیلی از دکتر کاترین براون استاد مطالعات دفاعی در دانشگاه لندن را بخوانید

این گزارش این سئوال را مطرح می‌کند که چرا این زنان با دل کندن از همه چیز و با علم به خطر بازداشت و یا حتی مرگ، برای زندگی به مناطق تحت کنترل داعش می‌روند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بسیاری از این زنان انتظار چنین خطراتی را ندارند اما در هر حال راهی هم برای برگشت ندارند.

نویسندگان گزارش، دلایل متعددی را برای این مساله بیان می‌کنند. از جمله این دلایل می‌توان به تمایل این زنان برای ازدواج با پیکارجویان جهادی اشاره کرد.

راس فرنت، یکی از نویسندگان این گزارش به بی‌بی‌سی گفته است که وقتی که این زنان وارد سوریه می‌شوند، زندگی آنها بسیار معمولی و پیش پا افتاده می‌شود.

آقای فرنت گفت زنانی که در مناطق تحت کنترل داعش زندگی می‌کنند، به زنانی که درصدد سفر به این مناطق بدون قصد ازدواج هستند، هشدار می‌دهند که دست به این سفر نزنند. آنها می‌گویند هر زنی که به این مناطق می‌آید باید ازدواج کند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که نقش این زنان در حال حاضر منحصر به بچه‌داری، آشپزی و نظافت است که به گفته آقای فرنت، از نویسندگان گزارش، کارهای هیجان‌انگیز و به خصوص خطرناکی نیستند.

آقای فرنت می‌افزاید “این زنان در شبکه‌های اجتماعی، به طور فعالانه دیگران را به انجام حملات تشویق می‌کنند.” او می‌گوید “مواردی را داریم که این زنان به دیگران می‌گویند اگر نمی‌توانید به مناطق تحت کنترل داعش بروید، میدان نبرد را به محل زندگی خود ببرید.” این زنان به عنوان مثال به حوادث اخیر پاریس اشاره کرده‌اند.

ارین ماری سالتمن، از محققان ارشد موسسه گفت‌و‌گوی استراتژیک هم به بی‌بی‌سی گفت “نباید به این زنان به عنوان موجواتی با شخصیت مطیع و منفعل در این سازمان تروریستی نگریست.”

خانم سالتمن افزود “این زنان قویا بر این باورند که در حال ساختن آرمان شهر هستند، این زنان بسیار جوان هستند و بسیاری از آنها هیچ‌وقت سفر نکرده‌اند و انتظارات و تصورات رویاگونه در باره ازدواج با سربازان جهادی مرد دارند.”

خانم سالتمن می‌گوید این زنان به عنوان مبارز و جهادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و نمی‌توان آنها را در شمار پیکارجویان خارجی آورد.

bbc