World

شرکت اوبر آمار آزار جنسی مسافران و رانندگان را منتشر کرد

شرکت اوبر برای اولین بار آماری از گزارش‌های دریافتی در مورد آزار جنسی مسافران و رانندگانش را منتشر کرده است. این اولین بار است که این شرکت فعال در زمینه خدمات همسفری آنلاین این موارد را گزارش می‌کند.

به گفته اوبر، طی سال گذشته در ایالات متحده بیش از سه هزار مورد شکایت از آزار جنسی دریافت کرد که در چند مورد شامل تجاوز جنسی هم بود.

این شرکت افزوده است که رانندگان اوبر هم به همان میزان مسافران از قربانیان آزار جنسی بوده اند.

در عین حال، اویر گفته است که با توجه به تعداد سفرهای انجام شده توسط این شرکت در آمریکا، موارد آزار و تجاوز جنسی اندک بوده است.

شمار سفرهای انجام شده طی سال گذشته یک میلیارد مورد بوده و در نتیجه، تعداد موارد گزارش شده کمی بیش از سه مورد در هر میلیون سفر بوده است.

اوبر گفته است که بر این اساس، استفاده از خدمات این شرکت نمی تواند خطرناک و نا امن توصیف شود.

اوبر یک شرکت ارائه دهند خدمات همسفری آنلاین و مقر آن در سان فرانسیسکو است که از طریق ارتباط اینترنتی با موبایل، مسافران را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد.

این شرکت ده سال پیش تاسیس شد و در چندین کشور جهان هم فعالیت دارد.

bbc