Afghanistan

شش کارمند سفارت آمریکا در کابل به اتهام استفاده از مواد ممنوعه برکنار شدند

سفارت آمریکا در کابل تایید کرد که قرارداد شش کارمند این سفارت به دلیل استفاده و یا در اختیار داشتن “مواد ممنوعه” در محل کار لغو شده و این افراد دیگر سمتی در این سفارتخانه ندارند.

دفتر مطبوعاتی سفارت آمریکا در کابل ضمن تایید برکناری این افراد به بی‌بی‌سی گفت هر نوعی تخلفی توسط کارمندان وزارت خارجه و یا کسانی که از طریق شرکت‌های قراردادی در سفارت مشغول کار هستند را جدی گرفته و پس از بررسی، اقدام لازم را در مورد آن به عمل می‌اورد.

سفارت آمریکا در کابل تأکید کرده که تأمین امنیت شهروندان و کارمندان دیپلماتیک آمریکایی از اولیت‌های اصلی کار آنهاست.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این افراد به قاچاق و استفاده از مواد مخدر در داخل محوطه سفارت آمریکا متهم هستند. بر اساس گزارش‌ها، این ۶ نفر عمدتا شهروندان آمریکا هستند، اما جزو تیم دیپلماتیک نبوده و فقط پیمانکاران می‌باشند.

سفارت آمریکا در کابل در باره هویت این افراد به دلیل ملاحظات حریم خصوصی و جریان تحقیق جزئیاتی ارائه نکرده است.

مقام‌های دولتی افغانستان هنوز نسبت به این رویداد واکنشی نشان ندادند.

افغانستان از کشورهای اصلی تولیدکننده مواد مخدر در جهان است و منابع رسمی می‌گویند که نزدیک ۳ میلیون نفر در این کشور از انواع مواد مخدر استفاده می‌کنند. اعتیاد به چالشی جدی برای افغانستان تبدیل شده است.

آمریکا و بریتانیا از کمک دهندگان اصلی به افغانستان برای ریشه‌کن کردن کشت و تولید مواد مخدر هستند. اما میزان تولید مواد مخدر در افغانستان در ۱۵ سال اخیر هرگز کاهش نیافته است.

bbc