Iran

صالحی در ژاپن: تا ارائه سند قدرت‌ها در اراک کاری نمی‌کنیم

salehi_abe-persian-herald

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که برای شرکت در کنفرانسی به ژاپن سفر کرده است، پس از دیدار با شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد ایران تا ارائه سند رسمی شش قدرت جهان درباره رآکتور اراک، اقدامی برای تغییر این رآکتور انجام نخواهد داد.

ایران در توافق جامع هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ پذیرفته است که رآکتور اراک را به نحوی نوسازی کند که پلوتونیوم با قابلیت استفاده در تسلیحات هسته‌ای در آن تولید نشود.

مطابق توافق هسته‌ای ایران موظف است که تا پیش از لغو تحریم‌ها ساخت و ساز در اراک را متوقف کند و قلب رآکتور آب سنگین را از آن خارج کرده و منافذ آن را با بتن پر کند به طوری که بعدا قابل استفاده نباشد. کشورهای ۱+۵ پذیرفته‌اند که به ایران در بازطراحی و بازسازی اراک کمک کنند

به گزارش رویترز علی اکبر صالحی گفته است ایران منتظر سند رسمی کشورهای ۱+۵ در این باره است و “تا وقتی که این سند رسمی ارائه نشده ما قطعا هیچ اقدامی درباره رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک نخواهیم کرد.”

برخی محافظه‌‎کاران در ایران با تغییر رآکتور آب سنگین مخالف هستند. مخالفت آنها به حدی است که آقای صالحی در مجلس ایران تهدید به مرگ شد.

آقای صالحی اطمینان داده است که ایران به اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای پایبند است و “هر چیزی که رئیس جمهور بگوید اجرا می‌شود.” او همچنین گفت که ایران بدون برخوردن به مشکلی فنی سانتریفوژها را بر می‌چیند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این مطالب را پس از یک سخنرانی در توکیو به رویترز گفت.

او صبح امروز هم با شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. به گزارش ایرنا، آقای صالحی از “مساعدت” ژاپن در ایجاد مرکز ایمنی هسته‌ای استقبال کرده است.

به گزارش کیودو، خبرگزاری رسمی ژاپن، نخست وزیر ژاپن خواهان اجرای توافق هسته‌ای و همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

آقای صالحی برای شرکت در کنفرانسی با موضوع “علوم و امور بین‌الملل” در ناکازاکی به ژاپن رفته است.

bbc