Afghanistan

طرح جامع حمایت از کودکان برای مبارزه با کودک‌آزاری در افغانستان

دولت افغانستان، برای نخستین بار پیش‌نویس قانونی را برای مبارزه با پدیده ‘بچه‌بازی’ و آزار جنسی کودکان تدوین کرده است. قبلا در قوانین افغانستان تعریف مشخصی از بچه‌بازی و هم برای عاملان آن مجازاتی وجود نداشت.

مقام‌های وزارت عدلیه/دادگستری می‌گویند این طرح زیر عنوان “طرح جامع حمایت از کودکان” تدوین شده است.

در طرح قانون حمایت از کودکان، برای نخستین بار برای عاملان بچه بازی مجازات در نظر گرفته شده‌است.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه در صحبت با بشیر پیمان، خبرنگار بی‌بی‌سی گفته است که در این طرح،بچه‌بازی جرم پنداشته شده است و جزای آن را قانون جزای افغانستان مشخص می‌کند.

او همچنین تاکید کرد که در بهتر سازی این طرح با علمای دینی و حقوق‌دانان مشورت خواهد شد.

این طرح از سوی شورای وزیران تایید شده است و باید برای تصویب به مجلس نمایندگان برود؛ بعد از توشیح آن از سوی رئیس جمهوری اجرایی خواهد شد.

تعریف کمیسیون حقوق بشر از پدیده بچه‌بازی:

در برخی از مناطق کشور، تعدادی از زورمندان یک ‌یا چند کودک پسر را که عموما بین ۱۰ تا ۱۸ سال‌سن دار ند، به‌ منظور بچه‌بازی که عموما با بهره‌کشی جنسی و سایر آزارهای جنسی همراه است، نگهداری می‌کنند.

این کودکان که اغلب‌ از خانواده‌های فقیر‌اند، توسط برخی از اشخاص پولدار به عنوان محافظ شخصی، شاگرد، کارگر خانه، دکان، نانوایی، تعمیرگاه، مستخدم هتل و رستوران ‌یا سایر وظایف در بدل پرداخت پول ‌یا استفاده از زور، تهدید، حیله و نیرنگ ‌یا تطمیع، نگهداری شده و اغلب‌ مورد سو استفاده‌های جنسی نیز قرار می‌گیرند.

در بعضی مناطق، از این کودکان در حالی که لباس زنانه به تن دارند، در مهمانی‌ها و محافل عروسی به عنوان رقاص استفاده می‌شو‌د. پس از ختم این محافل، به خانه‌های شخصی ‌یا هتل‌ها برده شده و مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و حتی گاهی اتفاق می‌افتد که آن‌ها را مورد تجاوز گروهی نیز قرار می‌دهند. آن‌ها مانند برده‌های جنسی، به‌طور مستمر مورد بهره‌کشی جنسی و سایر انواع آزارهای جنسی قرار می‌گیرند.

بچه‌بازی یا استفاده جنسی از کودکان پسر در نقاط مختلف افغانستان وجود دارد.

در سال ۲۰۱۵ نیویورک تایمز از وجود فرهنگ بچه‌بازی در میان نیروهای پلیس افغانستان خبر داد هر چند بعدا وزارت داخله آنرا تکذیب کرد.

bbc