World

غذای کم در رمضان دلیل احتمالی به آتش کشیدن اردوگاه پناهجویان در دوسلدورف

Persian-Herald-News-Australia-به آتش کشیدن اردوگاه پناهجویان در دوسلدورف

مقام‌های آلمانی احتمال می‌دهند مشاجره بر سر مقدار غذاهای ارائه شده در ماه رمضان دلیل به آتش کشیده شدن اردوگاه پناهجویان در دوسلدورف بوده باشد.

آنها می‌گویند گروهی از مردانی که روزه نگرفته بودند شکایت کردند که غذایی که به آنها داده شده خیلی کم بوده است.

گزارش شده که وقتی وعده غذایی برای پناهجویان مسلمانی که روزه بودند سرو شده، گروهی از مردانی که روزه نبودند شکایت کردند که غذایی که به آنها داده شده کافی نبوده است. یکی از بازرسان پرونده گفته است که از نظر آنها این یک انگیزه احتمالی برای آتش سوزی روز سه شنبه محسوب می‌شود.

در آتش‌سوزی بزرگ اردوگاه پناهجویان در دوسلدورف به کسی آسیب نرسید اما سعید، پناهجوی ایرانی که در این مرکز اسکان داشت به بی‌بی‌سی فارسی گفت شدت آتش سوزی به حدی بود که بسیاری نتوانستند هیچ یک از وسائل شخصی و حتی مدارک خود را از اردوگاه خارج کنند.

بنا به گزارش‌ها دو مرد اهل کشوری در شمال آفریقا به اتهام دست داشتن در آتش سوزی عمدی اردوگاه بازداشت شده‌اند.

در این اردوگاه پناهجویانی از سوریه، عراق، افغانستان،ایران و کشورهای شمال آفریقا اسکان موقت داشتند.

گزارش‌هایی در رسانه‌های آلمانی منتشر شده که حاکی از جو تنش‌آمیز این اردوگاه پیش از وقوع آتش سوزی هستند و گفته شده که در ماه رمضان تنش بیشتر شده و از جمله در مواردی به نگهبانان اردوگاه تف شده یا آنها را با کفش زده‌اند.

bbc