Iran, Technology

غربالگری سه نوع سرطان بزودی در شهرهای ایران آغاز می‌شود

cancer-persian-herald

دکتر علی قنبری مطلق، رئیس اداره پیشگیری از سرطان ایران می‌گوید که برای تشخیص زودهنگام سه سرطان پستان…

روده بزرگ و دهانه رحم برنامه غربالگری و تشخیص زودهنگام تهیه شده که در چند ماه آینده در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر اجرا خواهد شد.

به گفته دکتر قنبری مطلق، بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی است: “بر اساس شاخص تعداد موارد جدید به ازای یک صد هزار نفر جمعیت، در ایران این شاخص در مردان ۱۳۴ مورد و در زنان ۱۲۸ مورد است در حالی که این شاخص در جهان به ترتیب در مردان و زنان ۲۰۵ و ۱۶۵ است.”

وزارت بهداشت ایران می‌گوید که موارد سرطان در ایران افزایش خواهد یافت و سه عامل افزایش امید به زندگی، عوامل محیطی و سبک زندگی ناسالم را علت این افزایش می داند.

به گفته دکتر قنبری مطلق، امید به زندگی (متوسط عمر جمعیت) از ۵۸ سال در سال ۱۳۵۸، به ۷۳.۸ سال در ۱۳۹۱ رسیده است که حتی بهتر از متوسط جهانی ۷۰.۸ است.

سالانه در دنیا ۱۴ میلیون نفر و در ایران ۹۰ هزار نفر به سرطان مبتلا می‌شوند.

اما با وجود افزایش موارد سرطان، متوسط طول عمر مبتلایان در ایران به علت افزایش آگاهی عمومی و تشخیص زودهنگام بیشتر شده است.

به گفته دکتر علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، تعداد کسانی که پس از ابتلا به سرطان دست کم ۱۰ سال عمر می کنند، به طور متوسط “دو برابر ۳۰ سال گذشته” شده است: “در حال حاضر ۵۰ درصد افراد مبتلا به سرطان می توانند پنج سال عمر و ۴۰ درصد از آنها می توانند ده سال عمر کنند.”

دکتر سیاری گفت که شانس زنده ماندن با تشخیص زودرس سرطان بیشتر می شود: “تقریبا نیمی از سرطان‌ها با درمان مناسب بهبود پیدا می کند و می‌توان از تقریبا نیمی از سرطان‌ها (۴۰ درصد) پیشگیری کرد.”

bbc