Technology

فضانوردان نشت ایستگاه فضایی بین‌المللی را گرفتند

فضانوردان در ایستگاه فضایی بین‌المللی با نشت هوا درپی برخورد احتمالی با یک سنگ فضایی درگیر شده‌اند.

این نشت از سوراخ کوچکی در کپسولی بوده که ماه ژوئن برای انتقال نیروهای تازه به این ایستگاه مورد استفاده قرار گرفته بود.

به نظر می‌‍‌رسد این آسیب دراثر برخورد با یک شیء سنگین پرسرعت ایجاد شده که در فضا در حرکت بوده است.

مراکز فرماندهی این ایستگاه فضایی در هیوستون تگزاس و مسکوی روسیه گفته‌اند خطری شش خدمه این ایستگاه را تهدید نمی‌کند.‌

برخورد با سنگ‌های آسمانی بسیار کوچک یکی از خطرات همیشگی علیه این ایستگاه است، اگرچه این مرکز طوری ساخته شده که بتواند در برابر خرده سنگ‌ها مقاومت کند.

مرکز فرماندهی اولین بار با فعال شدن حس‌گرهای فشار هوا در این ایستگاه متوجه نشت شدند.

فضانوردان در این موقع در خواب بودند اما وقتی روز بعد از خواب بیدار شدندماموریت یافتند تا منبع نشت را پیدا کنند.

تعمیر ترک از طریق یک ماده مخصوص برای درزگیری و چسباندن نواری بر روی آن انجام شده است اما مهندسان بر روی زمین به همراه فضانوردان در حال بررسی آن هستند که آیا تعمیر بیشتری نیز لازم است یا نه.

bbc