World

ماشین حساب ریاضی شاگردان را بهتر می‌کند

براساس یک پژوهش جدید، ماشین حساب که شاید دستیار شاگردان تنبل ریاضی تلقی شود، به رشد مهارت‌های ریاضی آنها کمک می‌کند.

محققان بنیاد آموزش و پرورش ( EEF) همچنین دریافتند که اگر به دانش‌آموزان شیوه درست استفاده از ماشین حساب تدریس شود، به مهارت آنها در حل مسئله‌های ریاضی کمک می‌کند.

به گفته آنها ماشین حساب وقتی به عنوان بخشی از مواد درسی محسوب شود، خیلی مفید خواهد بود.

سر کوون کالینز، مدیر اجرایی بنیاد آموزش و پرورش در بریتانیا که یک نهاد خیریه آموزشی است می‌گوید: “بیشتر اوقات گفته شده است ماشین حساب به مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان صدمه می‌زند. آنچه که این بررسی پیدا کرده این است که ماشین حساب در حقیقت تسلط و درک ریاضیات شاگردان را تقویت می‌کند… اما استادان باید اطمینان حاصل کنند که به شیوه سنجیده و مناسبی از آن استفاده شود. به خصوص در میان شاگران جوانتر.”

تحقیق اخیر نشان داده شاگردانی که در دوره ابتدایی به طور نظام‌مند از ماشین حساب استفاده می‌کنند، در علم حساب لایق‌تر هستند و درک بهتری از مسائل ریاضی دارند.

با این حال، این تحقیق افزوده که شاگردان دوره ابتدایی باید به طور منظم از ماشین حساب استفاده کنند اما نه به گونه‌ای که استفاده از آن کار روزانه‌شان شود.

یکی از کسانی که در این تحقیق سهم داشته می‌گوید، شاگردان دوره ابتدایی می توانند از ماشین حساب در کنار شیوه‌های دیگر استفاده کنند. به گفته او یکی از موارد می‌تواند این باشد که شاگردان با ماشین حساب ببینند آیا محاسبات پیچیده‌شان درست بوده و یا نه.

یک سخنگوی اداره آموزش انگلستان گفته است که ماشین‌ حساب می‌تواند ابزار مهمی در تدریس باشد اما نباید باعث شود که کودکان را از تسلط بر مبانی حساب و محاسبات ذهنی بازدارد.