Iran

مجلس ایران مبلغ خرید سربازی را ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان تصویب کرد

persian-herald

مجلس ایران مبلغ معافیت مشمولان سربازی را از ۱۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان تصویب کرد.

به این ترتیب، برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته، مشمولانی که بیش از هشت سال غیبت داشته‌اند می‌توانند با پرداخت جریمه از سربازی معاف شوند.

مبلغ تعیین شده برای جریمه، یا در واقع خرید سربازی، برای مشمولان با مدرک تحصیلی زیردیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان، لیسانس ۲۵ میلیون تومان، فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، دکترا ۳۵ میلیون تومان، دکترای پزشکی ۴۰ میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان است.

مشمولان متاهل پنج درصد تخفیف خواهند گرفت. برای هر فرزند هم پنج درصد از کل جریمه کم خواهد شد.

بر اساس بودجه پیشنهادی، دولت انتظار دارد سال آینده تا سقف هزار میلیارد تومان از محل جریمه مشمولان سربازی، درآمد کسب کند و این پول برای “تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح” صرف شود.

هنگام تصویب بند مربوط به مشمولان غایب در لایحه پیشنهادی، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه که مخالف خرید خدمت سربازی است، گفت “همه باید به سربازی بروند و جریمه آن کار صحیحی نیست.”

مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، مخالف اصل تعیین جریمه نبود اما اعتقاد داشت جریمه‌ها نباید برای افراد مختلف بر اساس شرایط تحصیلی و سنی آنها متفاوت باشد.

پرداخت پول برای خرید سربازی در دهه هفتاد خورشیدی نیز اجرا شد. گزارش شده نزدیک به ۳۶۰ هزار نفر با پرداخت پول از خدمت سربازی معاف شدند.

تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح ایران شامل متولدین فروردین ۱۳۴۴ تا اسفند ۱۳۶۷ می‌شود. به گفته ستاد کلنیروهای مسلح ایران در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ایران از سربازی غیبت کرده‌اند.