Afghanistan

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان استعفا کرد

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان و از شخصیت‌های تاثیرگذار و نزدیک به محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان استعفا کرد.

او بعد از انتخابات سال ۲۰۱۴ به عنوان مشاور امنیت ملی افغانستان انتخاب شد و موافقت نامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا را او با این کشور امضا کرد.

قادر شاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در گفت‌و گو با بی‌بی‌سی استعفای آقای اتمر را تایید کرد و گفت که دلایل استعفای او بعدا اعلام می‌شود.

آقای اتمر وزیر توسعه روستا در دوره حکومت انتقالی، وزیر معارف (آموزش و پرورش) در دوره اول ریاست جمهوری حامد کرزی و وزیر داخله/ کشور در دور دوم ریاست جمهوری او بود.

حنیف اتمر، از نخستین اعضای کابینه افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد اداره جدید به رهبری حامد کرزی بود.

آقای اتمر با تصدی وزارت توسعه روستایی، وارد کابینه آقای کرزی شد و حدود دو سال در این سمت کار کرد.

او از اجرای برنامه همبستگی ملی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود در این وزارت یاد می‌کند.

پس از نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آقای اتمر به عنوان وزیر معارف (آموزش و پرورش) افغانستان تعیین شد. اما در اکتبر ۲۰۰۸، پست آقای اتمر نیز در جریان تغییرات گسترده در کابینه تغییر کرد و به عنوان وزیر داخله (کشور) افغانستان معرفی شد.

بعد از حمله شورشیان مسلح در سال ۱۳۸۹ به لویه جرگه در روز برگزاری این جرگه، محمد حنیف اتمر از سمت خود استعفا کرد. او دارای فوق لیسانس در رشته مدیریت امور کشورهای بعد از جنگ از دانشگاه یورک بریتانیا است.

bbc