Australia, Health

مخالفت و سرکوب دولت فدرال برای ممنوعیت سیگارهای الکترونیکی

پروفسور امیلی بنکس در دانشگاه ملی استرالیا می گوید خطر اعتیاد به نیکوتین با استفاده از سیگارهای الکترونیکی افزایش می یابد. این در حالی است که گزارش جدیدی در مورد نگرانی‌های موجود در مورد بخارپزی گسترش می‌یابد – که این یک پله خطرناک برای کودکان و نوجوانان است. خانم بنکس گفت تحقیقات او شواهد جهانی را در مورد سیگارهای الکترونیکی بررسی کرده است و به اثرات مضر و افزایش خطر اعتیاد به نیکوتین مرتبط با سیگار کشیدن اشاره کرده است. او به اسکای نیوز استرالیا گفت: جوانانی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند، تقریباً سه برابر بیشتر احتمال دارد که سیگاری شوند. «این نسل جدیدی را با اعتیاد به نیکوتین که با استفاده از سیگار الکترونیکی همراه است آشنا می‌کند، اما این احتمال را نیز دارد که آن‌ها به سیگار کشیدن ادامه دهند.» Parsian Australia