Sport, Sport World

مرگ دو اسکی باز تیم ملی آمریکا در ریزش بهمن در آلپ

accident in alp-persian herald

دو اسکی باز آمریکایی هنگام اسکی در نزدیکی اردوگاه تمرینی خود در کوه های آلپ اتریش در اثر سقوط بهمن کشته شده اند.

رانی برلک، ۲۰ ساله، و برایس استل، ۱۹ ساله، اعضای تیم ملی آمریکا بودند.

آنها جزو یک گروه شش نفره بودند که از کوهی در نزدیکی یخچال رتنباخ، محل برگزاری مسابقات جهانی اسکی ۲۰۱۵ آلپ، پایین می آمدند که حادثه روی داد.

مقام ها در تایرول می گویند که در پی چند روز بارش سنگین برف در دمای نه چندان پایین، در مورد احتمال سقوط بهمن هشدار داده بودند.

چهار اسکی باز دیگر موفق شدند به سلامت از بهمن پرهیز کنند.

تصور می شود که سقوط بهمن در این کوه سه هزار متری به نام گایسلاچکوگل در نزدیکی سولدن ناشی از اسکی کردن این گروه بوده باشد.

تایگر شا رئیس اتحادیه اسکی و اسنوبورد آمریکا گفت که دو قربانی “اسکی بازانی برجسته بودند که به این ورزش عشق می ورزیدند.”