Iran

مسافران به ایران باید همراه داشتن ارز معادل بیشتر از ۱۰ هزار دلار را به دولت اعلام کنند

dollar-persian-herald-australia

رسانه های ایران می گویند که با تصمیم بانک مرکزی این کشور، ورود ارز همراه مسافر به ایران به صورت اسکناس تا معادل ۱۰ هزار دلار آمریکا آزاد است اما بیش از این مبلغ برای اجرای قوانین ضدپولشویی باید به اطلاع دولت برسد.

خبرگزاری ایسنا می گوید مقررات تازه “دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر” نام دارد و اخیرا بانک مرکزی “با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط” آن را تنظیم کرده و اول آذر (حدود یک هفته دیگر) ابلاغ می شود.

پیش از تصمیم تازه ایران، میزان مجاز ورود ارز همراه مسافر بدون نیاز به اعلام رسمی آن ۵ هزار دلار آمریکا یا معادل این مبلغ به صورت اسکناس بود.

بر اساس مقررات تازه مسافرانی که بیش از ۱۰ هزار دلار آمریکا یا معادل آن همراه دارند، باید این موضوع را هنگام ورود به ماموران گمرک ایران اعلام کنند.

خبرگزاری ایسنا می گوید ورود مبلغ بیش از ۱۰ هزار دلار آمریکا به ایران مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

دولت ایران در ماه های اخیر به خصوص پس از رفع تحریم های بین المللی علیه برنامه اتمی این کشور می گوید مقررات ضدپولشویی را به طور دقیق به اجرا گذاشته است.

یکی از اهداف ایران از اجرای این مقررات کاهش خطر تحریم پذیری بین المللی ناشی از فعالیت های مرتبط با پولشویی و افزایش ضریب اطمینان بانک ها و نهادهای بین المللی در همکاری با ایران است.

در ماه های اخیر پیوستن دولت ایران به سازمان گروه ویژه اقدام مالی (FATF)که یک نهاد بین‌المللی مالی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند، باعث جنجال هایی از سوی منتقدان دولت حسن روحانی شده است.

گروه ویژه اقدام مالی به ایران توصیه کرده برای این که بانک‌های بین‌المللی با این کشور همکاری کنند مقرراتی را برای مبارزه با پولشویی به اجرا بگذارد که از جمله آن روشن شدن مسیر مبادلات مالی و منشا دارایی افراد و نهادهاست.

bbc