Australia

مسافران سیدنی صبح پر هرج و مرج را تحمل می کنند زیرا اعتصابات قطار و اتوبوس به ترافیک منجر می شود

امروز صبحی پر از هرج و مرج برای مسافران سیدنی بوده است، زیرا قطارها و اتوبوس ها خاموش می شوند و جاده ها در ترافیک خفه می شوند.
حدود 75 درصد از خدمات قطار کار نمی کند، در حالی که در یک اعتصاب جداگانه، رانندگان اتوبوس نیز کار خود را ترک کردند.
اتحادیه راه‌آهن، تراموا و اتوبوس (RTBU) در ماه آگوست اعتصاب‌هایی را برگزار کرده است که باعث هرج‌ومرج قطار برای مسافران شده است.

تصادفات متعدد در جاده‌های اصلی سیدنی نیز منجر به بسته شدن شدید خودروها شده است و تصاویر هوایی نشان می‌دهد که ترافیک برای کیلومترها پشتوانه شده است.
اتحادیه و دولت بر سر یک قانون اصلاحات ایمنی در ناوگان بین شهری جدید، آخرین سرویس قطاری که در نیوساوت ولز در انتظار راه اندازی است، مبارزه کرده اند، اما مذاکرات همچنان ادامه دارد.
در اینجا همه چیزهایی که باید بدانید برای جلوگیری از هرج و مرج وجود دارد.

بی بی سی