Iran

مقام های ایران، آمریکا و چین درباره بازطراحی راکتور اراک در وین مذاکره کردند

iaea-viena-persian-herald

نمایندگان ایران، آمریکا و چین درباره چگونگی تنظیم اسناد مرتبط با نحوه اجرای بازطراحی راکتور تحقیقاتی اراک مذاکره کرده اند.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می گوید که دیدار امروز (۲۳ شهریور/ ۱۴ سپتامبر) مقام های ایران، آمریکا و چین در حاشیه مجمع عمومی آژانس در وین به صورت سه جانبه بوده و طی آن درباره موضوعات مرتبط با توافق جامع اتمی (برجام) مذاکره و تبادل نظر کردند.

مجمع عمومی سالیانه آژانس از امروز در وین آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. از ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و از آمریکا ارنست مونیز وزیر انرژی در این اجلاس حضور دارند. این دو مقام پیش از این در جریان مذاکرات منجر به توافق اتمی بارها با هم گفت و گو کرده بودند.

در جلسه سه جانبه امروز میان ایران، آمریکا و چین، چگونگی تنظیم اسناد مرتبط با نحوه اجرای بازطراحی راکتور تحقیقات اراک مطرح شده است.

قدرت های جهانی می گویند که از پلوتونیوم تولیدشده در راکتورهای آب سنگین می توان در ساخت جنگ‌افزار اتمی استفاده کرد، به همین دلیل راکتور اراک یکی از موضوعات اصلی مورد مناقشه در مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بود.

گروه ۱+۵ در جریان توافق جامع اتمی، سرانجام با درخواست ایران برای حفظ ماهیت آب سنگین اراک موافقت کرد، اما بر اساس این توافق قرار است این راکتور با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی شود تا نگرانی از میزان تولید پلوتونیوم آن مرتفع شود.

بر اساس توافق جامع مشترک (برجام)، اعضای گروه ۱+۵ و ایران باید قبل از روز اجرای توافق، اسنادی را امضا کنند که در آن “تعهد قوی” در طرح مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک بیان شده و مسئولیت و وظایف قدرت های جهانی در اجرای آن مشخص شده باشد.

آقای صالحی سه هفته پیش (چهارم شهریور) در سفر به چین با مقام های این کشور درباره بازطراحی راکتور آب سنگین اراک مذاکره کرده بود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم امروز برای دیدار با مقام های چینی عازم پکن شده است.

در تحولی دیگر مربوط به موضوع بازطراحی راکتور اراک، ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس هم امروز با هدف بررسی اثرات توافق جامع اتمی ایران با گروه ۱+۵ بر تاسیسات آب سنگین ایران، به اراک سفر کردند.

bbc