Iran

مهدی کروبی: علنی محاکمه‌ام کنید

karroubi-persian-herald-australia

برای اولین‌بار یکی از رهبران محصور معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ پیامی مکتوب را منتشر کرده است. مهدی کروبی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران از او خواسته است پی گیر محاکمه او در یک دادگاه علنی باشد.

آقای کروبی در این نامه، که شنبه ۲۱ فروردین در سایت سحام نیوز منتشر شده، آورده است: “نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می‌دانم. لیکن از شما می‌خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی من، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد.” مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و باحضور هیئت منصفه انجام شود.

مهدی کروبی از اوایل اسفند ۱۳۸۹ و در پی تداوم اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در حبس و حصر خانگی به سر می‌برد. میرحسین موسوی، دیگر رهبر معترضان و همسرش زهرا رهنورد نیز سرنوشت مشابهی داشته‌اند.

آقای کروبی با تاکید بر اینکه نتیجه دادگاه علنی خود را “با جان و دل پذیراست” و “بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می کند” نوشته: “خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند.”

اظهارات این روحانی منتقد، ظاهرا اشاره ای به سخنان آیت الله خامنه ای در روز ۲۱ اسفند است که در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، رفتار شکست خوردگان در انتخابات اخیر خبرگان را “نجیبانه”و رفتار کاندیداهای معترض به انتخابات ۱۳۸۸ را “نانجیبانه” توصیف کرده بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور منتخب معرفی شد و دومین دور ریاست‌جمهوری خود را شروع کرد.

مهدی کروبی با مرور انتقادی بر نتایج ۸ سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در زمینه های گوناگون، در طعنه ای به حامیان رئیس جمهور سابق نوشته است: “آنانی که سرمایه های مادی و معنوی کشور را به پای کذابی گذاشتند و نتیجه بصیرت شان این روزها برهمه روشن شده، بابصیرت و نجیب شدند؛ و آنانی که هشدار دادند و این روزها را پیش بینی کردند و در چند سال گذشته برای تلاش اصلاح گرایانه شان متحمل حبس و حصر غیرقانونی شدند، نانجیب نام گرفتند.”

این کاندیدای انتخابات ۱۳۸۸ در بخش دیگری از نامه خود نوشته که مایل است در دادگاه علنی ادله خود را مبنی بر “تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ و مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸” و همچنین “آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیرقانونی گذشته” مطرح کند. مهدی کروبی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در نامه ای سرگشاده ادعای “تجاوز” به برخی از دستگیرشدگان معترض به انتخابات را مطرح کرده بود.

در نامه او آمده است که آقای کروبی از بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲ (برای سه سال) در طول دوره حصر به مکان‌های مختلف منتقل شده و از سال ۱۳۹۲ تاکنون در منزل شخصی خود “با حضور ماموران امنیتی در حصر و حبس بی‌ضابطه” به سر برده است.

حسین باستانی، تحلیلگر مسائل ایران در بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: “انتشار این نامه در شرایطی صورت می گیرد که با گذشت ۶ سال از انتخابات ۱۳۸۸، رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش هنوز بحث انتخابات را رها نکرده اند و به مناسبت های گوناگون معترضان را هدف اتهامات گوناگون قرار می دهند.”

وی می افزاید: “در حالی که حسن روحانی از ابتدای مسئولیت خود گفته بود که در پی پایان زندان خانگی رهبران معترض به انتخابات است، به تدریج شفاف شده که دولت جدید در مورد رفع حصر تصمیم گیر نیست و آیت الله خامنه ای و نهادهای زیرنظر او نیز، با وجود شروع بحران حصر، اساسا هیچ سناریویی را برای خاتمه این بحران مدنظر ندارند.”

حسین باستانی با تاکید بر “لحن و ادبیات مذهبی” نامه آقای کروبی تاکید دارد: “وی در نامه خود ظاهرا نه از جایگاه یک سیاستمدار، که از جایگاه یک ‘روحانی’ صحبت کرده که در حال ‘عمل به تکلیف’ در بیان موضعاتی که بیانشان را لازم می داند، فارغ از هزینه های شخصی این کار است.”

bbc