Health

نتیجه یک تحقیق: مشارکت مردان در بچه‌داری رابطه جنسی و عاطفی را بهتر می‌کند

Couple-relationship-parsian-australia

گروهی از دانشمندان آمریکایی می‌گوید که همکاری زوج‌ها در مراقبت و نگهداری از بچه‌ها رابطه جنسی و عاطفی آن‌ها را بهتر می‌کند.

مطالعه بر روی ۴۸۷ خانواده به محققان نشان داد که زوج‌هایی که به تساوی نگهداری و مراقبت از بچه‎ها را عهده‌دار می‌شوند از رابطه خود هم از نظر عاطفی و هم از نظر جنسی بیشتر رضایت دارند تا زوج‌هایی که این وظایف بیشتر به عهده یک نفر است.

بر اساس این تحقیق که در نشست انجمن جامعه‌شناسی آمریکا ارائه شد، خانواده‌هایی که بیش از ۶۰ درصد مسئولیت های بچه‌داری -از جمله تربیت، تشویق و بازی- به عهده زنان است از نظر رضایت از رابطه و تنش بین زوج‌ها در وضعیت نامطلوبتری قرار دارند.

رضایت زوج‌ها از رابطه جنسی و عاطفی در خانواده‌هایی که این وظیفه بیشتر به دوش زن بود به نسبت خانواده‌های دیگر در پایین‌ترین حد قرار داشت.

اما این تاثیر منفی در خانواده‌هایی که پدران بیشتر یا تمام کار بچه‌داری را انجام می دادند دیده نشد.

به گفته سرپرست این تحقیق دکتر دنیل کارلسون، استاد دانشگاه ایالتی جورجیا، در بچه‌داری هیچ چیز به اندازه اینکه “زن تمام یا بخش اعظم مراقبت از بچه را بر عهده داشته باشد در کیفیت رابطه و رابطه جنسی زوج‌ها اشکال ایجاد نمی‌کند.”

پروفسور سر کری کوپر، متخصص روانشناسی سازمانی در دانشکده اقتصاد منچستر می‌گوید که این تحقیق نکاتی را در باره زوجهایی که وظایف را تقسیم می کنند روشن می‌کند: “اگر مرد ‘امروزی’ با رضایت در بچه داری مشارکت می‌کند، به نحوی در رابطه با شریکش سرمایه‌گذاری می‌کند.”

پروفسور کوپر معتقد است اینکه مردان به شکلی کار کنند که بتوانند مسئولیت بیشتری در امور خانه و زندگی بر عهده بگیرند روز به روز بیشتر پذیرفته می شود: “فشار بر مردانی که به طور طبیعی این کار را نمی کنند در حال افزایش است، سوال این است که آیا این کار بر رابطه تاثیر می‌گذارد؟ من معتقدم که می گذارد.”

محققان درصدد تحقیقات بیشتر هستند و می خواهند بدانند چرا تقسیم وظایف در بچه‌داری چنین تاثیر مثبتی دارد.