World

نخست وزیر استرالیا می گوید افزایش دائمی حقوق جاب سیکر بعید است.

نخست وزیر استرالیا امروز پنجشنبه ۲۳ آوریل اظهار داشت که پرداخت JobSeeker ، که قبلاً Newstart بود ، پس از فروکش کردن شرایط کرونا ، به سطح قبل خود باز خواهد گشت.
بسته کمک مکمل Coronavirus 550 دلاری به عنوان بخشی از بسته دوم کمک دولت به تحرک جامعه که در 22 مارس اعلام شد ، معرفی گردید ، در حالی که بسیاری از کمکهای مربوط به بهزیستی و رفاه اجتماعی در جریان بوده است.

در حقیقت با بالابردن کمک JobSeeker به دو برابر مقدار معمول آن بسیاری بر این باور بودند که بازگشت به سطح پرداخت قبلی یعنی هر دو هفته ۵۵۰ دلار بسیار سخت خواهد بود.

با این حال ، نخست وزیر اسکات موریسون امروز پنج شنبه ۲۳ آوریل تأیید کرد که این بسته مکمل موقت است.
نخست وزیر در پاسخ به این سؤال که آیا سطح افزایش JobSeeker از شش ماه بیشتر خواهد شد ، گفت: ما یک دوره مکمل Covid را برای مدت زمان ابتلا به این بیماری در نظر گرفته ایم و این همان چیزی است که ما برای آن بودجه گرفته ایم و این تصمیم پا برجاست.
در عین حال سناتور راشل سیوارتز از حزب سبزهای استرالیا در این رابطه گفت: استرالیا بازگشت به دوران 40 دلار در روز را نخواهد پذیرفت.