Australia

نرخ بیکاری در استرالیا به زیر 4 درصد می رسد و ایجاد شغل تقریباً متوقف می شود

نرخ بیکاری استرالیا به 3.9 درصد کاهش یافته است، اگرچه تنها 4000 شغل جدید در ماه آوریل ایجاد شده است.

این اولین بار در تاریخ داده های ماهانه بیکاری است که به سال 1978 برمی گردد که نرخ بیکاری به زیر 4 درصد (در صورت گرد شدن به یک رقم اعشار) کاهش یافته است. بیورن جارویس، رئیس آمار نیروی کار اداره آمار استرالیا (ABS) خاطرنشان کرد: آخرین باری که نرخ بیکاری کمتر از این میزان بود، در اوت 1974 بود، زمانی که نظرسنجی به صورت فصلی انجام شد. تجدید نظر در ارقام مارس به این معنی است که کاهش به 3.9 در واقع در آن زمان رخ داده است، زمانی که بیکاری در ابتدا 4 درصد ثبت شده بود. ارقام ABS نشان می دهد که مشارکت نیروی کار اندکی کاهش یافته و به 66.3 درصد رسیده است که منجر به کاهش بیکاری می شود.

نرخ بیکاری به 6.1 درصد کاهش یافته، اما کمبود نیروی کار به یک محدودیت الزام آور در بسیاری از بخش ها تبدیل شده است. دکتر هانتر گفت که این بدان معناست که کارگران به زودی شاهد افزایش بیشتر دستمزدها خواهند بود زیرا کارفرمایان برای خدماتشان رقابت می کنند. او افزود: «با توجه به تداوم قدرت تقاضا و محدودیت عرضه اضافی داخلی کارگران (از جمله بهبود آهسته مهاجرت به داخل)، این احتمال وجود دارد که رشد دستمزدها از اینجا تسریع شود.

Persian Herald