Iran

نماینده اسبق مجلس: افرادی پرنفوذ به روحانی پیام داده‌اند دیگر کاندیدا نشود

Hassan-Rouhani-persian-herald-australia

علی تاجرنیا نماینده اصلاح طلب مجلس ششم گفت “افراد پرنفوذی که در ساختار قدرت نقش دارند” به حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیام داده اند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندیدا نشود.

آقای تاجرنیا در مصاحبه با روزنامه آرمان تاکید کرد: “از گوشه و کنار شنیده می‌شود برخی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای آقای روحانی پیام می‌فرستند که وی را از ادامه ریاست‌جمهوری خود در مرحله دوم منصرف کنند.”

این نماینده اسبق مجلس، توضیح بیشتری در مورد کسانی که به گفته او به رئیس جمهور ایران “پیام” فرستاده‌اند که کاندیدا نشود نداده است.

علی تاجرنیا در مصاحبه خود “مهم‌ترین استراتژی اصولگرایان” را این دانسته که حسن روحانی را “از ادامه ریاست‌جمهوری خود خسته و منصرف کنند”. وی افزوده است: “به همین دلیل تلاش می‌کنند از همه پتانسیل و امکانات خود برای فشار آوردن به دولت آقای روحانی استفاده کنند.”

روابط حسن روحانی با اصولگرایان منتقد دولت یازدهم از مدتی پیش و به ویژه پس از توافق جامع هسته ای ایران و قدرت های جهانی رو به تنش گذاشته است.

در این مدت، طیفی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی ایران، عملکرد آقای روحانی در زمینه های مختلف و از جمله سیاست خارجی را هدف انتقادات شدید قرار داده اند.

انتخابات ریاست جمهوری بعدی ایران، سال آینده برگزار خواهد شد.

bbc