Sport, Sport World

نواک جوکوویچ با شکست دادن اندی ماری قهرمان تنیس آزاد استرالیا شد

djokovic_Persian-Herald

جوکوویچ در شش سال گذشته برای پنجمین بار به فینال جام آزاد استرالیا می رسد.

او هر پنج بار پیروز بوده است. پیروزی در استرالیا هشتمین گرن اسلم جوکوویچ بود و از این نظر در کنار بازیکنان بزرگی مثل آندره آقاسی، ایوان لندل و جیمی کانرز قرار گرفت.