Iran

نگرانی از سرنوشت یک ایرانی-آمریکایی تازه بازداشت شده در ایران

robin_shahini_persian_herald_australia

اعضای خانواده رابین شاهینی، شهروند ایرانی-آمریکایی مقیم شهر سن‌دیگو نسبت به سرنوشت او اظهار نگرانی کرده‌اند.

اعضای خانواده رابین شاهینی به رسانه‌های آمریکایی گفته‌اند او از ۱۰ روز پیش در بازداشت به سر می‌برد.

شبکه محلی ای.بی.سی ۱۰ در سن‌دیگو گزارش کرده رابین شاهینی که ماه مه گذشته “برای دیدار با اعضای خانواده” به ایران سفر کرده چند روز پیش از سوی مامورانی که حکم جلب او را داشته‌اند بازداشت شده و از آن زمان تا کنون خبری از او در دست نیست.

دوست‌دختر آقای شاهینی که به شرط فاش نشدن هویتش با شبکه محلی سی.بی.اس ۸ در سن‌دیگو مصاحبه کرده، گفته است: “آنها (ماموران) خانه را گشته‌اند، لوازم شخصی رابین را برده‌اند و برگه‌ای به او نشان داده‌اند که در آن علت بازداشت ‘اقدام علیه نظام’ نوشته شده بوده است.”

مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به خبر بازداشت و محل نگه‌داری آقای شاهینی نشان نداده‌اند.

bbc