Iran

هادی حیدری کارتونیست ایرانی از زندان آزاد شد

heidari_hadi_persian_herald_australia

هادی حیدری، کارتونیست و روزنامه نگار ایرانی، پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.

وی ۲۵ آبان ماه گذشته در دفتر روزنامه شهروند بازداشت شد و برای اجرای حکم زندانی که پیشتر برایش صادر شده بود به بازداشتگاه اوین انتقال یافت.

این حکم را دادگاه انقلاب در سال ۱۳۹۱، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار کاریکاتور در مطبوعات صادر کرده بود.

هادی حیدری پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸، دو بار دیگر هم بازداشت شده بود.

آقای حیدری یک بار در آبان ماه سال ۱۳۸۸، در جریان حمله ماموران امنیتی به مراسم برگزاری دعای کمیل برای آزادی زندانیان سیاسی بازداشت شده بود.

در سال ۱۳۸۹ نیز، این کارتونیست مجدد بازداشت شد اما با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

bbc