Sport, Sport Iran

هاکی سالنی ایران در جایگاه چهارم جهان ایستاد

هاکی سالنی ایران-Persian Herald
ملی پوشان هاکی ایران در دیدار رده بندی جام جهانب مقابل آلمان تن به شکست دادند.

تیم ملی هاکی سالنی ایران با کسب رتبه چهارم به کار خود در جام جهانی هاکی داخل سالن آلمان پایان داد.

هاکی بازان ایران در نیمه نخست با نتیجه‌ پنج بر دو نتیجه‌ را به حریف واگذار کردند. هاکی بازان ایران در نیمه دوم نیز با نتیجه‌ هشت بر صفر شکست خوردند تا در نهایت 13 بر دو در مقابل آلمان تن به شکست دهند. در نهایت تیم ملی هاکی سالنی ایران به مقام چهارم جام جهانی هاکی داخل سالن دست یافت.

هاکی بازان ایران در دوره پیش جام جهانی هاکی داخل سالن رتبه نهم را به دست آورده بودند.