Iran

هشدار نهضت آزادی درباره خطر فروپاشی ایران

نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت سال نو خورشیدی منتشر کرده نسبت به خطر فروپاشی سیاسی و اجتماعی در ایران هشدار داده است.

این بیانیه که با امضای محمد توسلی، دبیرکل این حزب منتشر شده، با اشاره به “رخدادهای اندوهبار” دی ماه سال پیش، گفته است با تکرار اعتراض‌ها در سال جدید، “خشونت فراگیر” قابل پیش‌بینی خواهد بود.

نهضت آزادی ایران از قدیمی‌ترین تشکلهای سیاسی ایران است اما معمولا اجازه فعالیت سیاسی به آن داده نمی‌شود.

این حزب در بیانیه خود گفته است وقتی جامعه‌ای “از اصلاح امور ناامید می‌شود و جانش به لب برسد”، “به طور طبیعی، انگیزه‌های لازم برای دست یازیدن به خشونت” فراهم می‌شود.

نهضت آزادی گفته است برنامه‌های “گوناگون و پیچیده‌ای” در داخل کشور، “حتی در نهادهای حکومتی” و در منطقه برای ایجاد “خشونت سازمان یافته” در ایران دیده می‌شود.

در این بیانیه همچنین آمده است که تنها با “تمرکز بر توسعه سیاسی و ارتقا شاخص‌های کارآمدی” می‌توان از “ایجاد و گسترش بحران‌های فراگیر امنیتی و خشونت سازمان یافته در کشور جلوگیری کرد.”

نهضت آزادی، “توجه به اصلاحات اقتصادی و به فراموشی سپردن یا به تاخیر انداختن اصلاحات در حوزه سیاسی” را خطرناک خوانده و گفته است چنین کاری می‌تواند به “خیزش امواج خشونت” منجر شود.

این تشکل سیاسی گفته است “خشونت، برای نخستین بار به عنوان یک راه حل جدی در جامعه مطرح شده است.” نهضت آزادی گفته است اعتراض‌های دی ماه ۹۶، “آمادگی جامعه ایران را برای شکل‌گیری و فراگیر ساختن بسترهای کلان خشونت نشان داده و پیامدهای این خشونت، نه تنها نظام سیاسی که تمامیت ارضی و انسجام اجتماعی ایران را تهدید می‌کند” و “در صورت وقوع و گستردگی، فروپاشی سیاسی و اجتماعی را قابل پیش‌بینی می‌کند.”

نهضت آزادی در عین حال گفته است “فرصت‌ها هنوز از دست نرفته است.”

این حزب همچنین گفته است که “بازگشت صادقانه به اصول قانون اساسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت” می‌تواند ایران را “از افتادن به ورطه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی نجات دهد.”

bbc