World

هواپیمای ایرآسیا در روز سقوط مجوز پرواز نداشت

Air-asia-prsian-herald

بنا بر این اطلاعات، هواپیمای ایرآسیا روز یکشنبه برای پرواز در مسیر سورابایا-سنگاپور مجوز نداشت، هرچند برای پرواز این هواپیما در چهار روز دیگر آن هفته مجوز پرواز صادر شده بود.

وزارت ترابری اندونزی در بیانیه‌ای گفته است که مقام‌های آن کشور در حال بررسی لغو دیگر پروازهای ایرآسیا پس از پایان تحقیقات هستند.

پنج روز پس از سقوط این هواپیما عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد و جنازه شمار دیگری از سرنشینان آن پیدا شده است.

تاکنون هیچ کس از سرنشینان زنده پیدا نشده و نجات نیافته است.

تجهیزات ویژه‌ای نیز برای جستجوی خود هواپیما و پیدا کردن “جعبه سیاه” آن به منطقه فرستاده شده‌ است.

هرچند رویترز گزارش داده است که به خاطر موج‌های بلند، استفاده از این تجهیزات در روز جمعه ممکن نبوده است.

تقریبا این اطمینان وجود دارد که هواپیما در کف بخش‌های کم‌عمق دریای جاوه است.