Iran

وزیر دادگستری ایران: ۵۰ میلیون حساب بانکی بی‌نام‌ و نشان داریم

iranian-currency-persian-herald-australia

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران می‌گوید حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و با هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد.

آقای پورمحمدی امروز گفت: “چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می‌برد و علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می‌دهد.”

وزیر دادگستری ایران تاکید کرد مبارزه با فساد یکی از مهمترین اهداف دولت است اما “بی‌نظمی موجود” مانعی در مبارزه با هدفمند فساد است:

“متاسفانه در حوزه مالی، با بی‌نظمی‌های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می‌شوند.”

با این حال وزیر دادگستری ایران اظهار خوش‌بینی کرد که آثار “مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی و تصمیمات مثبت اقتصادی” در حال بروز است.

به گفته کارشناسان، بانک‌ها و موسسات مالی بخصوص موسسات مالی غیرمجاز بستر جرائم مالی بخصوص پولشویی هستند و حساب‌های بی‌نام و نشان به همین منظور استفاده می‌شوند.

فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ایران می‌گوید صاحبان این حساب‌ها می‌توانند هم ایرانی باشند و هم تابعیت کشورهای دیگر را داشته باشند چون در بانک‌ها هم اشخاص حقوقی حساب دارند هم اشخاص حقیقی.

مقامات بانکی ایران می‌گویند سهل انگاری در افتتاح حساب بویژه افتتاح حساب بدون کد و شناسه ملی و نبود سیستم کامیپوتری دقیق در سال‌های گذشته از مهمترین دلایل وجود چنین حساب‌هایی هستند و در حال حاضر تقریبا ۹۹ درصد حساب‌های مجهول الهویه مسدود و قدیمی هستند و به مشتریان بسیاری از آنها دسترسی نیست.

به گفته آقای کیان هر روز حساب‌های جدید ایجاد می‌شود و حساب‌های قبلی بسته می‌شوند و در میان اشخاص حقیقی تا آذر سال گذشته تنها ۱۲ هزار حساب وجود دارد که فاقد کد یا شناسه ملی بود‌ه‌اند.

مسئولان بانکی ایران می‌گویند با تغییر مقررات و بهبود سیستم‌های کامپیوتری بانک‌ها، گام موثری برای مبارزه با این معضل برداشته شده است.

bbc