World

پسری در پاکستان پس از شرکت در موعظه دست خود را قطع کرد

pakistani-flag-parsianaustralia

یک روحانی در پاکستان به اتهام تحریک به خشونت تحت محاکمه قرار می گیرد.

این محاکمه پس از آن صورت می‌گیرد که یک پسر ۱۵ ساله پس از شرکت در جلسه موعظه این روحانی، دست خود را از مچ قطع کرد.

این روحانی از حضار پرسیده بود که چه کسی پیغمبر اسلام را دوست ندارد. این پسر که ظاهرا درست متوجه سوال نشده بود، دست خود را بلند می‌کند.

به دنبال این حادثه، این نوجوان از سوی این روحانی، متهم به کفرگویی می‌شود.

این پسر به خانه می‌رود و دستی را که در جلسه بلند کرده بود از مچ قطع می‌کند.

در پاکستان اتهام کفرگویی، بسیار جدی گرفته می‌شود.

در قوانین پاکستان، کفرگویی و توهین به اسلام مجازات مرگ دارد.

البته تاکنون هیچ کس به این اتهام در پاکستان اعدام نشده، اما تعدادی از متهمان توسط مردم عادی و خشمگین کشته شده‌اند.

bbc