World

پلیس اندونزی جسد مرد ناپدید شده را در شکم یک مار پیدا کرد

پلیس می گوید جسد یک مرد اندونزیایی که ناپدید شده بود در داخل بدن یک مار بزرگ پیدا شده است.
این مرد که اکبر نام داشت، روز یکشنبه پس از پایان کار جمع آوری روغن نخل در جزیره سولاوسی ناپدید شد.

پلیس محلی به بخش اندونزی بی‌بی‌سی گفته است که هنگام جریان جستجو ی برای یافتن این مرد ۲۵ ساله مار بزگی را پیدا کردند که شکم برجسته‌ای داشت. آنان احتمال دادند که مار مرد ناپدید شده را بلعیده باشد.

ماموران این مار بزرگ را که پوست چهارخانه و هفت متر طول داشت کشتند و جسد مرد ناپدید شده را در داخل شکم آن پیدا کردند.

این مار از نوع بزرگترین مارهای جهان است و قربانی خودرا قبل از بلعیدن خفه می‌کند.

مارهای بزرگ به ندرت انسان را می کشند و می خورند اگر چه گه گاهی گزارش هایی در باره بلع کودکان و حیوانات توسط آن ها نشر شده است.

ماشورا، سخنگوی پلیس در استان سولاوسی غربی به بخش اندونزی بی بی سی گفت که روستاییان به پلیس گزارش دادند که اکبر ۲۴ ساعت می شود مفقودالاثر است.

پس از آن پلیس جستجورا آغاز کرد و در نزدیکی مزرعه نخل متعلق به خانواده فرد ناپدید شده مار بزرگی را پیدا کرد.

ماشورا که مانند بسیاری از اندونزیایی ها تنها یک نام دارد گفت: “آنها او را (اکبر) را پیدا نکردند، اما روستاییان یک مار بزرگ را دیدند که در خندق آنها بدون حرکت خوابیده ست. آن ها شک پیدا کردند که شاید مار اکبر را خورده است. زمانی که آنها ماررا قطع و شکم آن را باز کردند آکبر داخل آن بود.

نیا کورنیاوان از دانشگاه براویجایا به بخش اندونزی بی بی سی گفت که چنین مارهای بزرگ معمولا حیوانات بزرگ جثه ای مانند گراز و یا سگ های وحشی را شکار می کنند.

او می گوید آن ها به طور معمول از محلات مسکونی انسان اجتناب می کنند اما مزارع نخل را جایی مناسب برای شکار می دانند زیرا این مزارع حیواناتی مانند گراز، پستانداران و سگ هارا جلب می کنند.

bbc