Art

ژاپن قانون ممنوعیت رقص را لغو می‌کند

Dance-Japan-persian-herald

ژاپن قانون منع رقص در اماکن بدون مجوز را پس از ۶۷ سال لغو کرد.

بر اساس این قانون، رقص در اماکن عمومی جز در سالن‌های دارای مجوز ممنوع بود و حتی در سالن‌های مجاز نیز همه رقص‌ها می‌بایست تا نیمه شب متوقف می‌شد.

این قانون پس از جنگ جهانی دوم با هدف تعطیل کردن سالن‌های رقص که به محل‌هایی برای گسترش روسپیگری تبدیل شده بود، وضع شد.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، در سال‌های پیش از ۲۰۰۰، پلیس در این زمینه چندان سختگیری نمی کرد ولی در سال‌های اخیر، پس از رسوایی چند ستاره مشهور در ارتباط با مصرف مواد مخدر و چند مورد زد و خورد در کلوب‌ها، پلیس با کلوب‌ها برخورد کرد و کلوب‌های مختلف بارها مورد هجوم پلیس قرار گرفت.

ریوچی ساکاموتو، آهنگساز سرشناس ژاپنی، با راه اندازی یک کمپین، توماری در خصوص لغو قانون منع رقص در ژاپن تهیه کرد که به امضای ۱۵۰ هزار نفر رسید.

قانون رفع ممنوعیت رقص از سال آینده اجرایی می شود و تا آن زمان، رقص پس از نیمه شب در ژاپن، همچنان غیرقانونی خواهد بود.

bbc