Afghanistan

کابینه دولت وحدت ملی به مجلس افغانستان معرفی شد

Ashraf-Ghani_persian-herald

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان امروز کابینه دولت وحدت ملی را به مجلس نمایندگان این کشور معرفی کرد.

آقای غنی همراه با نامزدهای پیشنهادی برای ۲۴ وزارت‌خانه و ریاست‌های امنیت ملی و بانک مرکزی به مجلس نمایندگان رفت.

او در این مجلس برنامه پنج ساله دولتش را در بخش‌های امنیت، اقتصاد، سیاست خارجی، صلح، زنان و کودکان و حکومتداری اعلام کرد.

رئیس جمهوری افغانستان گفت که در بخش اقتصاد اولویت دولتش این است که تولیدات داخلی را حمایت کند و تمامی مصارف دولت باید از محصولات داخلی افغانستان تامین شود.

او به بودجه ۴ میلیاردی وزارت‌های دفاع و داخله اشاره کرد و گفت که این وزارت‌ها باید نیازهای خود را از بازار داخلی افغانستان تامین کنند.

آقای غنی گفت که از نگرانی‌های امنیتی مردم آگاهی کامل دارد و برای تامین امنیت کل افغانستان و کابل پایتخت نخست باید مناطق مرزی افغانستان امن شوند.

رئیس جمهوری افغانستان بازهم به تعهد دولت وحدت ملی در زمینه حمایت از حقوق زنان و کودکان تاکید کرد و گفت اصلاحات گسترده را در زمینه حق مالکیت و آموزش کودکان روی دست دارد.

در زمینه حکومتداری آقای غنی گفت از مشکلات ساختاری و عملی که در زمینه حکومتداری وجود دارد بخوبی آگاه است و تلاش دارد “ابهامی که از نظر قانونی در مورد اختیارات و حوزه کاری والی‌ها وجود دارد، روشن شود و مسولان محلی دارای اختیارات روشن و مشخصی باشند و مسئولیت های مشخصی هم داشته باشند.”

آقای غنی یکبار دیگر بر همکاری منطقه‌ای تاکید کرد و گفت: نگاه من به منطقه و شرکای منطقه‌ای ما این است که بدون روابط فعال، دینامیک و مداوم با کشورهای همسایه و منطقه نمی‌توانیم به ثبات برسیم و بدون ثبات نمی‌توانیم با فقر و ناامنی در افغانستان مبارزه کنیم.

او در زمینه آموزش و حمایت از جوانان و سرمایه‌گذاری در عرصه نیروی انسانی تاکید کرد و گفت شمار کثیری از جوانان افغان از طریق کار فزیکی غیر حرفه ای روزگار می‌گذرانند و بسیاری از آموزش دیده‌های افغانستان نیز دانش کاربردی روز را ندارند و او در نظر دارد که با تغییر سیستم آموزشی این وضعیت را تغییر دهد.