World

کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، درگذشت

کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

آقای عنان به مدت دو دوره، بین‌ سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ دبیرکل سازمان ملل و اولین دیپلمات سیاهپوستی بود که از یک کشور آفریقایی به این مقام رسید.

او در سال ۲۰۰۱ برای کمک به تقویت نقش سازمان ملل برنده جایزه نوبل صلح شد.

دوره دبیرکلی کوفی عنان در سازمان ملل با بحران‌هایی جهانی چون شیوع ایدز و همچنین اشغال عراق از طرف نیروهای آمریکایی و بریتانیایی و متحدانشان همراه بود.

کوفی عنان اشغال عراق را “غیرقانونی” خوانده بود.

کوفی عنان، که اهل غنا بود، نخست به عنوان یکی از کارکنان سازمان بهداشت جهانی به سازمان ملل پیوست.

پس از آن مقام‌هایی در کمیساریای عالی پناهندگان و دفتر دبیرکل سازمان ملل داشت و سپس در مقام‌های مختلف دستیار دبیرکل بود.

آقای عنان در دوره نسل کشی رواندا و همچنین جنگ بوسنی مسئول صلحبانان سازمان ملل بود و به همین خاطر هدف انتقادهای زیادی قرار گرفت.

او سرانجام در حالی جانشین پطروس غالی شد که سازمان ملل در آستانه ورشکستگی بود.

کوفی عنان به تعدیل نیرو در سازمان ملل پرداخت و هزار نفر از نیروی انسانی این سازمان در مقر نیویورک کم کرد.

او، که به خاطر نقشش در اجازه مداخله در جنگ بوسنی مناسبات خوبی با دولت آمریکا داشت، از آمریکا خواست بدهی خود به سازمان ملل را بپردازد.

حمله دولت جورج بوش پسر به عراق با بهانه مداخله پیشگیرانه و سلا‌ح‌های کشتار جمعی دولت صدام حسین، باعث شد که کوفی عنان رابطه قبلی را با دولت آمریکا نداشته باشد.

کمی بعد او درگیر رسوایی مالی نفت در برابر غذا شد. در جریان کمک‌های سازمان ملل به عراق در دوران تحریم نفتی پیش از سقوط صدام فساد مالی رخ داده بود، و مشخصا پسر کوفی عنان هم درگیر این رسوایی بود.

او پس از پایان دوره دبیرکلی در سازمان ملل مدتی به عنوان فرستاده ویژه این سازمان در امور سوریه کار کرد.

کوفی عنان تدوین سند اهداف توسعه هزاره را بزرگترین دستاورد خود می‌دانست. در این سند برای اولین بار کشورهای مختلف در اموری چون فقر، نابرابری و مرگ و میر کودکان اهدافی در سطح جهانی تعریف کردند.

bbc