Home

گردباد هاگوپیت بخش‌هایی از فیلیپین را به تاریکی فرو برد

-persian-herald-online-tornados

گردباد هاگوپیت با رسیدن به مناطق شرقی فیلیپین درخت‌ها و خطوط برق را از جا کند و مناطق ساحلی با تهدید بالا آمدن آب دریا مواجه اند.

بنا به گزارش‌ها از شهر تاکلوبان، جایی که سال قبل هزاران نفر در توفان هایان کشته شدند، سقف برخی ساختمان‌ها از جا کنده شده است. یکی مقام محلی این شهر را پس از رسیدن گردباد هاگوپیت “شهر ارواح” توصیف کرده است.

بیش از نیم میلیون تن از ساکنان روستاهای ساحلی فیلیپین خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.

گردباد هاگوپیت با سرعت پایدار ۱۷۵ کیلومتر بر ساعت به مناطقی از استان شرقی سامار رسید و باعث قطع جریان برق شده است.

به گفته استاندار آلبای، که در مسیر حرکت هاگوپیت قرار دارد، تجربه توفان هایان در سال گذشته باعث شد که مردم آمادگی بیشتر و بهتری برای تخلیه مناطق مسکونی داشته باشند.

نزدیک به ۱۹ هزار ساکن روستاهای ساحلی در ۲۶ مرکز ویژه در نزدیکی تاکلوبان نگهداری می‌شوند.

کارشناسان می‌گویند در حالی که گردباد هاگوپیت به شدت هایان نیست اما می‌تواند آثار بلند مدتی به جا بگذارد زیرا آهسته حرکت می‌کند.

گردباد هایان که در نوامبر ۲۰۱۳ از فیلیپین درنوردید قوی‌ترین توفان ثبت‌شده‌ای است که از روی زمین عبور کرده است. هایان باعث مرگ یا ناپدید شدن بیش از هفت هزار تن شد.

قطر گردباد هاگوپیت حدود ۶۰۰ کیلومتر است که می‌تواند از مناطقی با حدود ۵۰ میلیون سکنه عبور کند.

bbc