Health

گریپ فروت و بیماری قند

grapefruit-persian-herald

پژوهشگران دانشگاه های اورشلیم و ماساچوست طی مطالعه ی بسیار جالبی دریافتند

که ترکیبات موجود در گریپ فروت می تواند نقش بسیار مهمی در کنترل بیماری قند داشته باشد.

یکی از آنتی اکسیدان های موجود در گریپ فروت که Naringenin نام دارد که در حقیقت باعث مزه ی تلخ این میوه می شود، سبب می گردد که مواد چربی در کبد شکسته شوند و راحت تر و بهتر به سوخت و ساز برسند و در ضمن متابولیسم مواد قندی و نشاسته ای را به صورتی کامل و سالم تر به انجام برسانند.
مواد شیمیایی موجود در گریپ فروت در کنار آنتی اکسیدان مورد بحث همچنین در ترشح و به ثمر رسانیدن انسولین در بدن نقش دارند که در نتیجه موجب سوخت و ساز مواد قندی در بدن می شوند و نمی گذارند قند خون از حد معمولی تجاوز نماید. همانطوری که بارها اشاره نمودیم بسیاری از داروهای شیمیایی مانند آنتی هیستامین ها، داروهای ضد افسردگی و غیره نباید با گریپ فروت مصرف شوند، زیرا بعضی از مواد موجود در گریپ فروت فعالیت نوعی آنزیم را در دستگاه گوارش که سبب متابولیسم داروها می گردد، مختل می کند و عوارض جانبی خطرناکی به وجود می آورد.