Iran

یکی از دختران انقلاب: قوه قضاییه ایران حکم طلاقم را باطل کرده

اعظم جنگروی، یکی از زنانی که در اعتراض به قانون حجاب اجباری در ایران کشف حجاب کرده و به گروه «دختران انقلاب» معروف است می‌گوید که قوه قضاییه به خاطر آن اعتراض، حکم طلاق او را هم لغو کرده است.

او که یکی از افراد مشهور به «دختران انقلاب» است، گفت که او را بعد از بازداشت پیش فردی برده‌اند به نام «منصوری» که معاون دادستان بوده است.

خانم جنگروی به برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی فارسی گفت که این فرد با بیانی «زشت و زننده» با او صحبت کرده و از جمله این زن را «فاحشه» خوانده است.

به گفته خانم جنگروی، آقای منصوری او را تهدید کرده که هم شغلش را از او می‌گیرند و هم حضانت دخترش را از دستش بیرون می‌آورند و حتی تهدید کرده که «گواهینامه» رانندگی‌اش را از دستش بیرون می‌آورند.

خانم جنگروی گفت که این فرد تهدیدهایش را عملی کرده است.

او گفت که در یک جلسه دادگاه خانواده به او گفته شده که مدارک طلاق او ناقص است. خانم جنگروی در حساب توییتری خود نوشته که در دادگاه به او گفته‌اند که پرونده طلاقش گم شده است. خانم گنجروی می‌گوید بعد از پیدا شدن پرونده طلاقش متوجه می‌شوند که حکم اجرایی از پرونده حذف شده است.

حالا حکم طلاق او باطل شده است.

خانم جنگروی همچنین در توییتر نوشته که از کار برکنار شده است.

بیش از یک سال پیش گروهی از زنان ایرانی در اعتراض به حجاب اجباری، روسری‌هایشان را از سر برداشتند. نخستین نفر از این گروه «ویدا موحد» بود که در خیابان انقلاب از سکویی بالا رفت و روسری‌اش را سر چوب زد.

بعد از آن که زنانی دیگر در همان نقطه چنین کاری را انجام دادند، این گروه از افراد به «دختران انقلاب» مشهور شدند.

bbc