Iran

احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد

احمد جنتی-Persian-Herald-Australia

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی، به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده است.

رای‌گیری برای انتخاب رئیس دوره جدید مجلس خبرگان روز سه‌شنبه، ٤ خرداد (٢٤ مه) انجام گرفت و احمد جنتی با کسب ٥١ رای به ریاست این مجلس انتخاب شد. دوره ریاست بر این مجلس، دو سال است.

ابراهیم امینی و محمود هاشمی شاهرودی دیگر نامزدهای ریاست خبرگان بودند که به ترتیب ٢١ و ١٣ رای کسب کردند.

محمد علی موحدی کرمانی و محمود هاشمی شاهرودی به عنوان نایب رئیسان اول و دوم و قربانعلی دری نجف آبادی و احمد خاتمی نیز به عنوان منشی‌های هیئت رئیسه انتخاب شدند.

انتخابات دوره جدید مجلس خبرگان همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته برگزار شد و ٨٨ نفر به عضویت این مجلس درآمدند.

احمد جنتی، که از او با عنوان یک روحانی تندرو اصولگرا نام برده می‌شود، از نامزدهای تهران برای نمایندگی خبرگان بود که به عنوان نفر آخر از این حوزه به مجلس راه یافت.

محمد یزدی، رئیس قبلی مجلس خبرگان، نتوانست در این دوره به عضویت این نهاد انتخاب شود.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس اسبق مجلس خبرگان و نماینده اول تهران در این مجلس، برای تصدی ریاست خبرگان نامزد نشده بود.

وظیفه مجلس خبرگان رهبری تعیین رهبر جدید جمهوری اسلامی است هر چند برخی معتقدند که نظارت بر اقدامات رهبری نیز از مسئولیت‌های این نهاد است.

bbc