World

انفجاری بزرگ در یک شهر کردنشین در جنوب شرقی ترکیه رخ داده است. شاهدی عینی به رویترز گفته که انفجار به قدری بزرگ بود که شیشه‌های ساختمان‌های اطراف را شکست.

خبرگزاری آناتولی ترکیه می‌گوید یک خودروی بمبگذاری‌شده عامل انفجار بوده است. به گزارش آناتولی یک کودک سه ساله نیز در این انفجار کشته شده است.

این انفجار در نزدیکی مجتمع مسکونی قاضی‌ها و دادستان‌ها، در شهر ویرانشهر، در استان شانلی اورفه ترکیه رخ داده است.

جمعیت ویرانشهر عمدتا کرد و عرب است و استان شانلی اورفه در کنار مرز سوریه قرار دارد.

گزارش شده که ۱۵ نفر در این انفجار جمعه شب زخمی‌ شده‌اند.

وزیر دادگستری ترکیه گفته است که “مبارزه موثر ترکیه با تروریسم ادامه خواهد یافت”.

bbc