Iran

تراز تجاری ایران به منفی یک میلیارد دلار رسید

گمرک-ایران-persian-heraldگمرک ایران گزارش داده که در ده ماه اول سال تراز تجاری بازرگانی ایران به حدود منفی یک میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

در ده ماه اول سال صادرات غیرنفتی ایران ۴۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار و واردات ایران ۴۳ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار بوده است.

سال گذشته تراز تجاری ایران در ده ماه اول سال سه میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار منفی بود که در ده ماه اول سال به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرده است.

گزارش تازه نشان می دهد که در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات بیشتر از ۲۴ درصد و واردات بیشتر از ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

مقایسه درآمدهای صادراتی در ده ماه اول امسال با سال گذشته نشان می دهد، صادرات کالاهای ایرانی در این مدت هشت و نیم میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

در مقابل واردات کالاهای خارجی در این مدت نسبت به ده ماه اول سال گذشته بیشتر از پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار افزایش نشان می دهد.

بنابر گزارش گمرک ایران، نزدیک به ۶۰ درصد از کالاهای صادراتی ایران را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می دهد و عمده افزایش درآمدهای صادراتی مربوط به این بخش است.

مشتری اصلی کالاهای صادراتی ایرانی نیز به ترتیب کشور چین با هشت میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار، عراق با پنج میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار، امارات متحده عربی با سه میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار، افغانستان با دو میلیارد و ۳۷ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار هستند.

ترکیب کالاهای وارداتی نشان می دهد که عمده کالاهای وارداتی محصولات کشاورزی و غذایی هستند.

بنابر گزارش گمرک به ترتیب گندم با دو میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار، ذرت با یک میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۱۹۵ میلیون دلار و کنجاله با یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار در صدر فهرست کالاهای وارداتی قرار دارند.

عمده کالاهای وارداتی به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند وارد شده است و چین و امارات هر کدام با بیش از ده میلیارد دلار صادرات کالا به ایران در صدر صادرکنندگان کالا به ایران قرار دارند. گزارش تازه نشان می دهد که صادرات آنها به ایران در ده ماه اول سال در مقایسه با ده ماه سال گذشته بیشترین افزایش را در مقایسه با دیگر کشورها داشته است.

کره جنوبی، ترکیه و هند نیز هر کدام در ده ماه اول سال هر کدام بیش از سه میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده اند و بعد از چین و امارات متحده عربی مهمترین شرکای تجاری ایران بوده اند.

bbc