Home

Home World

بالا گرفتن فشار در آمریکا برای توقف پرواز بوئینگ جدید ۷۳۷

  فشارها از سوی اعضای کنگره و اتحادیه های کارگری در آمریکا بر سازمان هوانوردی این کشور برای زمین‌گیر کردن یک نوع بوئینگ جدید ۷۳۷ که ظرف چند ماه دو بار سقوط کرده بالا گرفته است. با این حال مقام های سازمان هوانوردی آمریکا (اف ای ای) می گویند هواپیمای […]