برچسب: Delta-covid#

World

نزدن واکسن کرونا بزرگ‌ترین اشتباه زندگی‌ام بود

در حالیکه بیش از هفتاد درصد جمعیت بزرگسال بریتانیا هر دو نوبت واکسن کرونا را زده‌اند، حداقل نیمی از کسانی که به دلیل کرونا کارشان به بیمارستان می‌کشد آنهایی هستند که واکسن نزده‌اند. پس از بستری است که بسیاری از این افراد ممکن است از اینکه واکسن نزده‌اند پشیمان باشند. […]